• #1
17 3 0%

Lão giám đốc khốn nạn bỏ thuốc mê vào nước cho cô thư kí uống dù biết cô đã có chồng. Chờ cô mơ màng, lão chở cô về nhà và cưỡng hiếp điên cuồng. Vì lão đe dọa sẽ đuổi việc người chông làm cùng công ty nên cô đành cắn răng chịu đựng