• #1
21 0 0%

Niri chơi nhau với anh chàng cu bự. Và tôi đã thử nghiệm với sự trói buộc và các hoạt động kỳ quặc khác trong một hoặc phim sex au mi hai năm nay. Cô ấy không quan tâm đến việc trở thành người phục tùng  dưới đáy, và tôi thích vai trò đó hơn. Vì vậy, với điều đó đã được quyết định ngay từ đầu, chúng tôi đã dần dần thêm ngày phim sex asian càng nhiều hơn vào danh sách của mình. Tôi đã mơ tưởng về tất cả mọi thứ trong một thời gian, nhưng lại do dự khi nói với cô ấy. Cuối cùng thì tôi cũng làm được và chúng tôi bắt đầu với chiếc còng tay đơn giản và một số dây trói buộc, và tôi đã từ từ đưa ra những ý tưởng khác theo thời gian. Tôi ngạc nhiên là cô ấy đã rất dễ.